HERROEPINGSRECHT

Wettelijk heeft u het recht om binnen een zichttermijn van 14 dagen zonder opgave van redenen uw artikelen te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd voorzien van onderstaand formulier. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: 

Aan Tafel met Portazul
Noordeinde 204
2514 GS Den Haag
Tel. 070 3647024 


Wij kunnen alleen retourzendingen accepteren indien het product onbeschadigd bij ons wordt afgeleverd. U kunt de retourzending ook persoonlijk afleveren of ruilen in een van onze twee winkels. 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

MODEL FORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier - OF deze tekst via u door uzelf opgemaakt formulier -  alleen invullen en terugzenden als u producten wenst te retourneren) 


Aan: Aan Tafel met Portazul
Noordeinde 204
2514 GS Den Haag

info@aantafelmetportazul.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroept/herroepen:
-
-
-
-
-
-
-
-

- Ontvangen op (datum): 

- Uw naam: 

- Uw adres: 


- Uw handtekening: ...................................................................

- Datum